Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μαυρουδής"  Και Συγγραφέας="Δημήτριος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 7 από 38

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419452
Τίτλος In silico tumor growth validation based on human brain cancer models.
Άλλος τίτλος Επαλήθευση της υπολογιστικής προσομοίωσης ανάπτυξης του όγκου βασισμένη σε μοντέλα για καρκίνο εγκεφάλου ανθρώπου
Συγγραφέας Ωραιοπούλου, Μαριάμ-Ελένη
Σύμβουλος διατριβής Βακής. Αντώνιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σάκκαλης, Ευάγγελος
Μαυρουδής, Δημήτριος
Παπαματθαϊάκης, Ιωσήφ
Ζαχαράκης, Ιωάννης
Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννης
Στυλιανόπουλος, Τριαντάφυλλος
Περίληψη Το Γλοιοβλάστωμα (ΓΒ) συνιστά τον πιο κακοήθη και επιθετικό καρκίνο του εγκεφάλου και μέχρι σήμερα, δε θεωρείται ιάσιμη ασθένεια. Ένα διεπιστημονικό πλαίσιο που ολοκληρώνει τόσο τη Βασική όσο και τη Μεταφραστική έρευνα παρουσιάζεται στοχεύοντας τόσο στην επαλήθευση υπολογιστικών προβλέψεων για την ανάπτυξη του ΓΒ όσο και επιχειρείται μία καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας του. Σε αυτό το εγχείρημα, ένας προσεκτικός συνδυασμός των in vitro, in vivo και in silico πειραματικών προσεγγίσεων σχεδιάστηκε. Στην εν λόγω εργασία, εγκαθιδρύθηκαν κυτταροκαλλιέργειες εξατομικευμένες ανά ασθενή που συνδυάστηκαν σε πειραματικές διεργασίες σε σχέση με παθοφυσιολογικούς παράγοντες του ΓΒ και ακολούθως, προβλεπτικοί αλγόριθμοι παραμετροποιήθηκαν, αρχικοποιήθηκαν και επαληθεύθηκαν, ανάλογα. Επικεντρωνόμενοι αρχικά στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, η συνδυαστική in vitro-in silico προσέγγιση υποστήριξε ότι η ετερογένεια εντός του όγκου μαζί με το συνολικό πολλαπλασιασμό που αντανακλώνται τόσο στο ρυθμό πολλαπλασιασμού όσο και στη μηχανική κυτταρική αναστολή λόγω επαφής, αλλά όχι στο κυτταρικό μέγεθος, δύνανται να προβλέψουν την εργαστηριακή εξέλιξη των διάφορων κυτταροσειρών ΓΒ που μεγαλώνουν υπό τις ίδιες 3Δ συνθήκες. Παρουσιάσαμε ότι τα πρωτογενή σφαιρίδια υιοθέτησαν ένα νέο, συνεκτικό μοτίβο που φαίνεται να μιμείται την περιαγγειακή διήθηση στον εγκέφαλο, ενώ τα U87MG και τα T98G σφαιρίδια υιοθετούν το τυπικό, ακτινωτό, διηθητικό μοτίβο υπό την ίδια 3Δ πειραματική διάταξη. Η προτεινόμενη μαθηματική μας προσέγγιση δεικνύει ότι επιτρέποντας φαινοτυπική ετερογένεια στον καρκινικό πληθυσμό είναι ικανό ώστε να αναδειχτούν διάφορες διηθητικές μορφολογίες. Η επικουρική χημειοθεραπεία κατά του ΓΒ περιλαμβάνει την Τεμοζολαμίδη (ΤΜΖ)- ωστόσο, δεν είναι όλοι οι ασθενείς ευαίσθητοι σε αυτή. Οι πιο πρόσφατες τάσεις στις κλινικές μελέτες του ΓΒ συχνά αναφέρονται στη Δοξορουμπικίνη (ΔΟΞ)- ωστόσο, είναι αδύνατο να περάσει επαρκώς τον αιματεγκεφαλικό φραγμό. Ένα εύρος συγκεντρώσεων ΤΜΖ και ΔΟΞ χρησιμοποιήθηκαν σε πρωτογενή σφαιρίδια βασισμένο στις IC50 τιμές που εκτιμήθηκαν σε 2Δ πειράματα. Οι αποτελεσματικές συγκεντρώσεις της ΔΟΞ και της ΤΜΖ διαφοροποιήθηκαν κατά τέσσερις τάξεις μεγέθους. Χρησιμοποιήσαμε Απεικόνιση Λεπτής Δέσμης Φθορισμού ώστε να οπτικοποιήσουμε τη διείσδυση του φαρμάκου και τη νέκρωση. Η ΔΟΞ ήταν ικανή να προκαλέσει νέκρωση με σωρευτικό τρόπο. Τα σφαιρίδια στα οποία έγινε αγωγή με ΤΜΖ, μη σημαντικά ανασταλτικά αυξητικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε μη συστηματικό δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Έχουμε ενδείξεις σε σχέση με ένα θεραπευτικό σχήμα που συνδυάζει ΤΜΖ-ΔΟΞ με στόχο να αδρανοποιήσει τον πολλαπλασιασμό και να αυξήσει την κυτταροτοξικότητα. Ένα εργαστηριακό εργαλείο διαλογής φαρμάκων προτάθηκε και επιπλέον, προτείνουμε σε επόμενο στάδιο να επεκτείνουμε αυτές τις παρατηρήσεις στο υβριδικό διακριτό-συνεχές υπολογιστικό μοντέλο. Συνολικά, σε αυτή τη Διδακτορική Διατριβή, ισχυριζόμαστε πως η μελλοντική έρευνα οφείλει να βασίζεται σε πρωτογενή κύτταρα και οι κοινές κυτταροσειρές θα πρέπει να εξυπηρετούν μόνο ως σημεία αναφοράς μεταξύ ερευνητικών έργων. Τα υπολογιστικά μοντέλα μπορούν να εξυπηρετήσουν ως προβλεπτικά εργαλεία όχι μόνο της καρκινικής εξέλιξης, αλλά και του σχεδιασμού στοχευμένων βιολογικών πειραμάτων και να επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των εμπλεκόμενων βιολογικών φαινομένων. Οι προσομοιώσεις της καρκινικής εξέλιξης δεν πρέπει πλέον να εξαρτώνται από θεωρητικές τιμές, ιδίως όταν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κλινική μεταφραστικότητα.
Φυσική περιγραφή 155 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Glioblastoma
Predictive algorithms
Primary cell cultures
Translational research
Γλοιοβλάστωμα
Μεταφραστική έρευνα
Προβλεπτικοί αλγόριθμοι
Πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες
Φυσιολογία καρκίνου εγκεφάλου
Ημερομηνία έκδοσης 2018-12-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/8/3/metadata-dlib-1543411167-401284-25648.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 291

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1