Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Κουκουζέλης"  Και Συγγραφέας="Κωνσταντίνος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 10 από 22

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000445491
Τίτλος Βιοηθική και αναπηρία : βιοηθικά ζητήματα στην έρευνα με ενήλικες με αναπηρία / της Μέσκου Αναστασία-Στέλλα.
Άλλος τίτλος Bioethics and disability : bioethical issues in research with adults with disabilities
Συγγραφέας Μέσκου, Αναστασία-Στέλλα
Σύμβουλος διατριβής Κούση Μαρία
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκη Ελένη
Κουκουζέλης Κωνσταντίνος
Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται κριτικά οι βιοηθικοί προβληματισμοί και οι κύριες ανησυχίες που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας με συμμετέχοντες άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα συζητώ τη διαδικασία λήψης της συναίνεσης από τους ενηλίκους συμμετέχοντες με αναπηρία, πραγματοποιώντας μία φιλοσοφική θεμελίωση γιατί τα άτομα με αναπηρία αποτελούν πρόσωπα για τη Βιοηθική και γι’ αυτό τον λόγο έχουν αξιοπρέπεια και εξαιτίας αυτής είναι φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Επίσης κάνω αναφορά στα δικαιώματα που φέρουν ως άτομα για τη συμμετοχή τους σε έρευνα σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPWD) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2006. Η διπλωματική μου εστιάζει στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν σε έρευνα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο να αποκλειστούν, καθώς προκύπτουν προβλήματα στη διαδικασία της συναίνεσης, της θεμελίωσης των βιοηθικών αρχών της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας, αλλά και στον σεβασμό των ανθρώπινων όντων, στην αξίωση της προστασίας του προσώπου και του απαραβίαστου της ακεραιότητάς του. Στην εργασία αυτή επιχειρώ μέσω κριτικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, να προσδιορίσω τα παραπάνω προβλήματα και να απαντήσω στο ερώτημα εάν είναι ηθικά ορθό να συμπεριλαμβάνονται ενήλικοι με αναπηρία σε μία έρευνα. Τέλος συζητώ για τη σημασία της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην έρευνα και τα οφέλη που θα προκύψουν για την επιστήμη, την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία και την ίδια την αναπηρία. Έργο της Βιοηθικής ως πεδίου κριτικής προσέγγισης στην εποχή των ραγδαία εξελισσόμενων επιστημονικών ανακαλύψεων είναι να αντιμετωπίσει και να επισημάνει και τα ηθικά ζητήματα που αφορούν την έρευνα και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Η αναπηρία σήμερα είναι ένα θέμα που άπτεται πολλών βιοηθικών ζητημάτων και απασχολεί αρκετά τους επιστήμονες. Από τη βιοηθική σκοπιά, η αναπηρία εξετάζεται σε σχέση με την ποιότητα ζωής, την υπόσταση του προσώπου, τη δυνατότητα των προγεννητικών ελέγχων και την παρέμβαση για πρόληψη γενετικών ανωμαλιών, την περίθαλψη των ενηλίκων με αναπηρία με ιατρική αγωγή και αποκατάσταση ή και αντιμετώπιση της, τη συμπερίληψη ενηλίκων με αναπηρία σε έρευνα, αλλά και την ευθανασία. Η ίση συμμετοχή και πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα οφέλη της κοινωνικής συνεργασίας είναι σημαντική, γι’ αυτό ένα άλλο ζήτημα που έχει απασχολήσει τη Βιοηθική σε σχέση με την αναπηρία είναι η διεξαγωγή έρευνας είτε ιατρικής, είτε κοινωνικής με συμμετέχοντες άτομα με αναπηρία. Λεπτά ζητήματα κρίνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής έρευνας που συμπεριλαμβάνει ενήλικες με αναπηρία που αφορούν την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, την πιθανότητα εκμετάλλευσής τους, ζητήματα που σχετίζονται με την ικανότητα συναίνεσης, ζητήματα αυτονομίας του συμμετέχοντα, εθελοντισμού και ικανότητας λήψης αποφάσεων. Τα παραπάνω που παρουσιάζονται από τη βιβλιογραφία δυσχεραίνουν την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην έρευνα ή ακόμα οδηγούν στον αποκλεισμό τους από την έρευνα. Προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των ενηλίκων με αναπηρία να συμβάλλουν ενεργά στις επιστημονικές εξελίξεις και να βρίσκονται σε θέση να αντλήσουν τα οφέλη από την επακόλουθη γνώση που θα προκύψει από την έρευνα, η Βιοηθική και οι επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας εξετάζουν και ερευνούν τρόπους και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε αυτή η ένταξη να γίνει με δίκαιο και ηθικά αποδεκτό τρόπο. Σημαντική επίσης είναι η συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των ενηλίκων με αναπηρία και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την αλλαγή αυτή (Wasserman, Wachbroit, Bickenbach, 2005, σελ.101-102) Συνοπτικά, η αναπηρία είναι μία κατάσταση μειωμένης λειτουργίας που συνδέεται με κάποια ασθένεια, διαταραχή, τραυματισμό ή άλλες συνθήκες υγείας, οι οποίες στο περιβάλλον του ατόμου αντιμετωπίζονται ως εξασθένιση, περιορισμός δραστηριότητας ή συμμετοχής (Bickenbach et al. 1999, σελ. 1177). Βάσει των παραπάνω, τα άτομα με αναπηρία χαρακτηρίζονται ως μία ευάλωτη ομάδα και τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αποτελέσουν τα κριτήρια για τον αποκλεισμό τους από μία έρευνα ή τη συμμετοχή τους υπό ειδικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις. Για τους παραπάνω λόγους το κράτος και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών προσπαθούν, βάσει της ηθικής αρχής της δικαιοσύνης να εντάξουν τους ενήλικους με αναπηρία και στην έρευνα. Η συμπερίληψη ενηλίκων με αναπηρία σε μία έρευνα είναι μία διαδικασία που μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια στην διεκπεραίωσή της καθώς οι ενήλικοι με αναπηρία αποτελούν μία ευάλωτη ομάδα που χρειάζεται ειδικούς και προσεκτικούς χειρισμούς από την ερευνητική ομάδα, τις επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας και την κοινωνία γενικώς. Η ανάγκη διασφάλισης ότι οι ενήλικοι με αναπηρία θα μπορέσουν να συμμετέχουν εξίσου δίκαια σε μία έρευνα και δε θα αποκλειστούν από αυτήν ή δε θα γίνουν θύματα εκμετάλλευσης από τους ερευνητές, δεδομένης της ιδιαιτερότητάς τους είναι υπαρκτή. Η συμβολή της Βιοηθικής είναι κρίσιμη για να σταθμιστούν κατευθυντήριες γραμμές από τις Επιτροπές Δεοντολογίας της Έρευνας που θα ενισχύσουν και θα ασφαλίσουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην έρευνα και να επικεντρώσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους σε τέτοιου είδους ζητήματα, ώστε να μη στερείται από τους ενήλικους με αναπηρία το δικαίωμα τους για ίση συμμετοχή μέσα στην κοινωνία και στις προόδους της Επιστήμης.
Φυσική περιγραφή [96] σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Bioethics
Disability
Research
Έρευνα
Αναπηρία
Βιοηθική
Ημερομηνία έκδοσης 2020.
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/9/6/metadata-dlib-1643358511-79379-22260.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 42

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 0