Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Αντωνίου"  Και Συγγραφέας="Μαρία"

Τρέχουσα Εγγραφή: 16 από 30

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000374732
Τίτλος Μελέτη της μολυσματικότητας και της αντοχής στελεχών leishmania infantum, από την Αττική, την Κρήτη και την Κύπρο, στα αντιλεϊσμανιακά φάρμακα και η γεωγραφική τους κατανομή βάσει των χαρακτηριστικών τους
Άλλος τίτλος Study of the infectivity and the resistance of leishmania infantum strains, from Attica, Crete and Cyprus in antileishmanial drugs and their geographical distribution according their characteristics
Συγγραφέας Χριστοδούλου, Βασιλική
Σύμβουλος διατριβής Αντωνίου, Μαρία
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσελέντης, Ιωάννης
Γκίκας, Αχιλλέας
Καραγωγέως, Δόμνα
Γαλανάκης, Εμμανούηλ
Τζανάκης, Νικόλαος
Κοφτερίδης, Δ.
Περίληψη ΣΚΟΠΟΣ: Τα τελευταία χρόνια, στελέχη του παράσιτου Leishmania υπεύθυνου για τη λεϊσμανίαση, έχουν αναπτύξει αντοχή σε φάρμακα πρώτης γραμμής για τη θεραπεία της νόσου, όπως στα άλατα αντιμονίου. Το παράσιτο διαθέτει το γονίδιο MDR το οποίο όταν ενεργοποιείται παράγει τη διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη Pgp 170 KDa που δρα σαν αντλία εκκροής, αδειάζοντας το φάρμακο από το σώμα του. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του φαινόμενου της αντοχής στελεχών Leishmania, που έχουν απομονωθεί από ασθενείς και σκύλους από την Αττική, την Κρήτη και την Κύπρο, με τον εντοπισμό της P-γλυκοπρωτεΐνης 170 KDa με ποιοτικές και ποσοτικές δοκιμές σε στελέχη που είχαν χαρακτηριστεί ευαίσθητα και ανθεκτικά με την κυτταρομετρία ροής. Παράλληλα, μελετήθηκε και η in vitro ικανότητα μόλυν-σης της προμυελοκυτταρικής σειράς THP-1 από στελέχη Leishmania. Τα α-ποτελέσματα χαρτογραφήθηκαν με σκοπό την συσχέτιση διάφορων παραγόντων στην αντοχή και μολυσματικότητα των στελεχών. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μετά από δοκιμές, in vitro σε 199 στελέχη με τη χρήση της κυτταρομετρίας ροής, επιλέγησαν 5 ανθεκτικά και 5 ευαίσθητα στελέχη βάσει του ρυθμού εκροής της φθορίζουσας Rhodamine 123 από το σώμα του παράσιτου μέσω της αντλίας Pgp 170 KDa. Η αντλία, γλυκοπρωτεΐνη Pgp 170 KDa, εντοπίστηκε στα 10 στελέχη στη μεμβράνη της αμαστιγωτής μορφής του παράσιτου μέσα σε ανθρώπινα μακροφάγα με τη χρήση σεσημασμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της γλυκοπρωτεΐνης, και του συνεστιακού μικροσκοπίου. Συγκρίθηκε, ποιοτικά, η ένταση του σήματος φθορισμού της γλυκοπρωτεΐνης στα 10 στελέχη. Σε 2 στελέχη, ένα ανθεκτικό και ένα ευαίσθητο, μελετήθηκε ο αριθμός των αντιγράφων της γλυκοπρωτεΐνης μετά από σήμανσή τους με χρυσό, στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης. Οι δοκιμές επαναλήφθηκαν μετά την επώαση των στελεχών με αντιλεϊσμανιακό φάρμακο για να διαπιστωθεί αν, και πόσο, η επαφή του παράσιτου με φάρμακο ενεργοποιεί το γονίδιο MDR. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε ότι τα στελέχη που είχαν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα με την κυτταρομετρία ροής (χαμηλός ρυθμός εκροής της φθορίζουσας) παρουσίαζαν αδύναμο σήμα φθορισμού (της γλυκοπρωτεΐνης) στο συνεστιακό μικροσκόπιο και ελάχιστες ή καθόλου αντλίες (ανιχνεύθηκαν ελάχιστοι ή καθόλου κόκκοι χρυσού, και κατ' επέκταση αντλίες μετά από τη σήμανση τους με το μονοκλωνικό αντίσωμα C219) στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης σε σχέση με τα ανθεκτικά στελέχη του παράσιτου στα οποία παρατηρήθηκε δυνατό σήμα φθορισμού και μεγαλύτερος αριθμός κόκκων χρυσού. Μετά από επαφή με το φάρμακο, ο αριθμός των αντλιών αυξήθηκε τόσο στα ανθεκτικά όσο και στα ευαίσθητα στελέχη. Η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της αντοχής και της μολυσματικής ικανότητας των 199 στελεχών για κάθε περιοχή μελέτης έδειξε ότι η Αττική και η Κρήτη ήταν οι περιοχές με την υψηλότερη μολυσματική ικανότητα των στελεχών και η παρουσία ανθεκτικών στελεχών στα φάρμακα χαρακτήρισαν τις περιοχές της Κύπρου και της Κρήτης ως υψηλού κινδύνου. Η πλειοψηφία των στελεχών που απομονώθηκαν ήταν του πιο κοινού ζυμοδέματος στη Μεσόγειο, του Leishmania infantum MON-1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε και μετρήθηκε ο ρόλος της Pgp 170 KDa στην πολλαπλή αντοχή της Leishmania στα φάρμακα και η ενεργοποίηση της μετά από επαφή του παράσιτου στα φάρμακα, αλλά και η χρησιμότητα της κυτταρομετρίας ροής ως εργαλείο για το χαρακτηρισμό του βαθμού αντοχής στα φάρμακα του στελέχους που απομονώνεται από κάθε ασθενή για την πρόληψη αναζωπύρωσης της νόσου.
Φυσική περιγραφή 189 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Attica
Communicable Diseases
Crete
Cyprus
Infectivity
Leishmania infantum
Leishmaniasis
Multidrug resistance
Parasitic Diseases
Αντοχή
Αττική
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Κρήτη
Κύπρος
Λεισμανίαση
Μολυσματικότητα
Νοσήματα μεταδοτικά
Παρασιτικά νοσήματα
Ημερομηνία έκδοσης 2011-12-15
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/b/6/metadata-dlib-1339060526-376213-4966.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 318

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 6