Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μπριασούλης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 30 από 30

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000369411
Τίτλος Αναδρομική μελέτη δείγματος παιδιών που χρειάστηκαν νοσηλεία εντατικής θεραπείας παίδων
Άλλος τίτλος Retrospective analysis of a sample of children who need hospitalization in a pediatric intensive care unit
Συγγραφέας Σπανάκη, Άννα Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Λιονής, Χρήστος
Μπριασούλης, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘΠαίδων) είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του νοσοκομείου, στο οποίο παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, και τεχνική υποστήριξη με τη χρήση συσκευών, για τη νοσηλεία, παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση, σοβαρών πασχόντων βρεφών, παιδιών και εφήβων, με στόχο την αποκατάσταση της υγείας και την εξασφάλιση της ζωής τους. Σκοπός μελέτης. Η αναδρομική μελέτη και ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των οικογενειών παιδιών, που χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘΠαίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Μεθοδολογία. Αναλύθηκαν αναδρομικά, από το αρχείο του τμήματος, στοιχεία δείγματος 127 παιδιών και εφήβων, που νοσηλεύτηκαν από 10/5/2008 έως 10/5/2009: ηλικία, φύλο παιδιού, ηλικία γονέων, εθνικότητα και περιοχή διαμονής, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο και απασχόληση γονέων, ασφαλιστικός φορέας κι ο τρόπος διακομιδής και συσχετίστηκαν με τις ημέρες νοσηλείας, τη βαθμολογία βαρύτητας και την έκβαση (επιβίωση ή θάνατος). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS 17. Αποτελέσματα. Από τα 127 παιδιά της μελέτης, 73 (57,5%) ήταν αγόρια και 54 (42,5%) κορίτσια, μέσης ηλικίας 4,5 και 6,7 ετών, αντίστοιχα (p=0,037). Το 78,2% των παιδιών ήταν Έλληνες, και από το υπόλοιπο 21,8%, 4,1% τουρίστες, 17,5% μετανάστες και 2,3% αθίγγανοι. Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στην κατανομή τους ως προς το φύλο (p=0,487). Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά του μορφωτικού επιπέδου και των δυο γονέων σε σχέση με την Εθνικότητα (p &λλτ0,011). Περίπου το 75% των αλλοδαπών γονέων ήταν αγράμματοι ή απόφοιτοι δημοτικού, το 15% απόφοιτοι Γυμνασίου /Λυκείου και μόνο το 7% ΤΕΙ/ΑΕΙ. Στους Έλληνες μόνο το 10% περίπου ήταν αγράμματοι ή απόφοιτοι δημοτικού, 70% απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου, και το υπόλοιπο περίπου 20% απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η υψηλότερη τιμή των TISS 28 και TISS 76 (σοβαρότερη νόσο) στους αλλοδαπούς 32,1(5-232) και 22 (2-53), σε σχέση με τους Έλληνες 18,4 (5-46) και 15,6 (2-44), με p=0,013 και 0,021 αντίστοιχα. Τα παιδιά που προσήλθαν με ΕΚΑΒ/αεροδιακομιδή είχαν στατιστικά σημαντική, υψηλότερη βαθμολογία βαρύτητας PRISM και PRISM Predicted Mortality(%),TISS 28 και TISS 76 (p =0.003) (πιο σοβαρή κατάσταση), από εκείνα με ενδονοσοκομειακή μεταφορά (p=0.020 και p= 0.018) και πολύ περισσότερες μέρες νοσηλείας (p=0.024). Από τα αλλοδαπά παιδιά, εκείνα που μεταφέρθηκαν με ΕΚΑΒ ή αεροδιακομιδή, είχαν επιπλέον μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου, άρα και χειρότερη έκβαση (p=0,068) Συμπεράσματα. Η βαρύτητα των περιστατικών, η διάρκεια νοσηλείας και η έκβασή τους φαίνεται να σχετίζονται με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των οικογενειών τους, αλλά και τον τρόπο διακομιδής. Στόχος της πολιτείας, που θέλει να υπερασπίσει την υγεία του λαού, αλλά και να εξασφαλίσει την οικονομική της επιβίωση, με τη μείωση της ‘ακριβής’ νοσηλείας στην εντατική, θα πρέπει να είναι, από τη μια η ανατροπή όλων των κοινωνικών παραγόντων που απειλούν την υγεία, κι από την άλλη η βελτίωση των παροχών υγείας, κυρίως στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Φυσική περιγραφή 87 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Child, hospitalized
Children
Crete
Foreigne
Greeks
Socio-Economic Analysis
Έλληνες
Αλλοδαποί
Κοινωνικοοικονομική ανάλυση
Κρήτη
ΜεθΠαίδων
Παιδιά
Ημερομηνία έκδοσης 2010-07-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Δημόσια υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/7/0/metadata-dlib-1320220712-849575-10801.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 101

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 19