Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Στεφανίδης"  Και Συγγραφέας="Κωνσταντίνος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 26 από 54

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000398722
Τίτλος FIRMA: a development framework for Elderly - Friendly interactive multimodal applications for assistive robots
Άλλος τίτλος Ένα προγραμματιστικό πλαίσιο ανάπτυξης για φιλικές ως προς τους ηλικιωμένους, πολυτροπικές, προσαρμοζόμενες, διαδραστικές εφαρμογές για οικιακές υποστηρικτικές ρομποτικές πλατφόρμες
Συγγραφέας Καζέπης, Νικόλαος Ιωάννη
Σύμβουλος διατριβής Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τραγανίτης, Απόστολος
Αργυρός, Αντώνιος
Ζαμπούλης, Ξενοφών
Γραμμένος, Δημήτριος
Τζοβάρας, Δημήτριος
Antona, Margherita
Περίληψη Η προοδευτική αύξηση του προσδόκιμου όρου ζωής και η επακόλουθη αύξηση του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο επιφέρουν την αν άγκη για νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της βελτίωσης της υγείας, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της ποιότητας ζωής και της ενεργού γήρανσης των πολιτών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ποιότητα ζωής και η ενεργής γήρανση των ηλικιωμένων έχει γίνει ένας σ ημαντικός στόχος των ευρωπαϊκών κοινωνιών σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «Υποβοηθούμενη Αυτόνομη Διαβίωση» (Ambient Assisted Living - AAL) αναφέρεται στην ουσιαστική χρήση των τεχνολογιών, με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμέ νων, προσφέροντάς τους την ασφάλεια και την άνεση που χρειάζονται για να ζήσουν ανεξάρτητοι και για περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους, σε αντίθεση με τον εγκλεισμό τους σε κάποιο γηροκομείο ή ίδρυμα. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί στον τομέα της υποστήριξη ς των ηλικιωμένων σε περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης, όσον αφορά τη διευκόλυνσή τους στις διάφορες πτυχές της καθημερινής τους ζωής, στην αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών και στη λήψη κατάλληλων μέτρων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, εξίσο υ σημαντική πτυχή στη ζωή των ηλικιωμένων είναι η ενεργός συμμετοχή τους στο περιβάλλον διαβίωσής τους και αυτό συνεπάγεται την αλληλεπίδρασή τους με διάφορους και διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών. Ένας τέτοιος τύπος τεχνολογίας είναι οι οικιακές υποβοηθητ ικές ρομποτικές πλατφόρμες. Οι υποβοηθητικές ρομποτικές πλατφόρμες βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και αρκετό καιρό, στο πλαίσιο της προσπάθειας των ερευνητών να ξεπεράσουν ουσιαστικά προβλήματα που σχετίζονται με τη ρομποτική τους φύση και τη χρήση τους σε οικιακά περιβάλλοντα. Η επιτυχής ένταξη υποβοηθητικών ρομπότ σε οικιακά περιβάλλοντα υπήρξε το αποτέλεσμα διεπιστημονικών προσπαθειών από διάφορους επιστημονικούς τομείς που κυμαίνονται από τον τομέα της ρομποτικής και υπολογιστικής όρασης μέχρι τον τομέα της μηχανικής μάθησης και των πληροφοριακών συστημάτων. Οι προκλήσεις που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν αυτές οι προσεγγίσεις είναι τόσο μεγάλες ώστε περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στην επίτευξη της ασφαλούς συνύπαρξης των ρομπότ σε οικιακά περιβάλλοντα πα ρά στο θέμα της αλληλεπίδραση μεταξύ της ρομποτικής πλατφόρμας και των χρηστών της. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πεδίο της ρομποτικής έχει ωριμάσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, η εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των ρομπότ σε οικιακά περιβάλλο ντα υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Η εργασία αυτή εστιάζει στην αλληλεπίδραση και τη συνεργατική συνύπαρξη των ηλικιωμένων και των ρομπότ. Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη μιας γλώσσας αλληλεπίδρασης η οποία θα είναι από κ οινού κατανοητή. Σε αυτή την νέα μορφή επικοινωνίας, η αλληλεπίδραση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στους τελικούς χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε ατόμου, την κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και τις δυνατότητες που παρέχονται από τις ρομποτικές πλατφόρμες. Προς αυτόν το σκοπό, η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας καθολικής λύσης, η οποία θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη πολυτροπικών, φιλικών ως προς του ηλικιωμένους, διαδρασ τικών εφαρμογών που προορίζονται για ρομπότ οικιακής χρήσης. Επιπλέον, η ερευνητική αυτή εργασία παρέχει στους προγραμματιστές τις απαραίτητες τεχνολογίες, τα εργαλεία και τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία εύχρηστων, φιλικών ως προς του ηλικιωμένους, πολυμεσικών εφαρμογών σε AAL περιβάλλοντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ρομποτικές πλατφόρμες, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες προσαρμογής τους στις ανάγκες των χρηστών και κατά συνέπεια την αποδοχή των τεχνολογιών αυτών από τους τελικούς χρήστες . Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με τη χρήση του προτεινόμενου πλαισίου είναι εγγενώς φιλικές ως προς τους ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα μπορούν και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους, στο περιβάλλον και στο πλαίσιο χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια ομα λή καμπύλη μάθησης και ταυτόχρονα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης στους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, η χρήση του προτεινόμενου πλαισίου εισάγει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης, όπως η αλληλεπίδραση με χρήση φωνής και χειρονομιών, εμπλουτίζοντας έτσι την εμπειρία των τελικών χρηστών και συνάμα απλοποιώντας την αλληλεπίδραση και το χειρισμό των εφαρμογών. Τέλος, το πλαίσιο διευκολύνει την αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη διεπαφών χρήσης, απλοποιώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό το έργο του προγραμματιστή.
Φυσική περιγραφή 335 σ. : πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά
Θέμα Multimodal interactions
Πολυτροπική αλληλεπίδραση
Ημερομηνία έκδοσης 2016-03-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/7/2/metadata-dlib-1453291962-709558-20325.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 259

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4