Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Σμόνου"  Και Συγγραφέας="Ιουλία"

Τρέχουσα Εγγραφή: 35 από 45

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000376588
Τίτλος Σύνθεση βιοσυμβατών και βιοδιασπώμενων συζυγών πρωτεϊνης-πολυμερούς μέσω ενζυμικά καταλυόμενου πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου.
Άλλος τίτλος Synthesis of biocompatible and biodegradable protein-polymer conjugates through enzyme catalyzed ring opening polymerization.
Συγγραφέας Δασκαλάκη, Ελευθερία Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Βελώνια, Κέλλυ
Μέλος κριτικής επιτροπής Αναστασιάδης, Σπύρος
Σμόνου, Ιουλία
Περίληψη Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η σύνθεση μίας νέας γενιάς αμφίφιλων βιοϋβριδίων πολυμερούς-πρωτεΐνης τα οποία σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι βιοσυμβατά και βιοαποικοδομήσιμα. Η σύνθεση των Γιγάντιων Αμφίφιλων μορίων βασίστηκε σε παλαιότερες μελέτες της ερευνητικής ομάδας της Κ. Βελώνια και πραγματοποιήθηκε μέσω του καταλυόμενου από λιπάση (Novozym® 435) πολυμερισμού διάνοιξης (ROP) της ε-καπρολακτόνης και παραραγώγων της. Η προσέγγιση αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα του ATRP grafting from πολυμερισμού με ήπιες συνθήκες αντίδρασης και πιο συγκεκριμένα ενζυμική κατάλυση. Επιπλέον, η ανάπτυξη του υδρόφοβου τμήματος με τη συγκεκριμένη συνθετική προσέγγιση, οδηγεί στο σχηματισμό (πολυ)καρπολακτόνης, γεγονός που καθιστά αυτή τη νέα γενιά Γιγάντιων Αμφίφιλων Μορίων ιδιαίτερα ελκυστική αφού αναμένεται να συνδυάζουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης με την ικανότητα βιοδιάσπασης υπό κατάλληλες συνθήκες. Υπερδομές αυτού του τύπου θα μπορούσαν στο μέλλον να βρουν εφαρμογή ως νανοαντιδραστήρες ή ως μέσα μεταφοράς και/ή αποδέσμευσης φαρμάκων και άλλα. Η ιδέα βασίστηκε στο σχεδιασμό ενός ROP βιομακροεκκινητή (BSA-PEG-OH) ο χαρακτήρας του οποίου συνολικά θα ήταν υδρόφιλος και από τον οποίο με την προσέγγιση grafting from θα αναπτυσσόταν η υδρόφοβη πολυμερική αλυσίδα πολυεστέρα. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, καθοριστικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση του καταλυόμενου από Novozym 435® πολυμερισμού διάνοιξης ε-καπρολακτόνης από έναν εκκινητή, είναι ο διαλύτης, η θερμοκρασία αλλά και η περιεκτικότητα του μίγματος της αντίδρασης σε νερό. Επομένως δεδομένης της ύπαρξης του ενζύμου και του βιοεκκινητή σε αυτή την μελέτη, σημαντική ήταν η εύρεση των βέλτιστων συνθηκών αντίδρασης ώστε να λαμβάνονται τα επιθυμητά προϊόντα. Τελική επιδίωξη ήταν η επιτυχής σύνθεση των μορίων αυτών και η αποικοδόμησή τους. Κατά την διάρκεια αυτής της μελέτης, παρασκευάστηκε μια σειρά από βιοϋβρίδια που χαρακτηρίστηκαν με χρωματογραφία, ηλεκτροφόρηση, φασματοσκοπία υπερύθρου και φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ενώ η αρχιτεκτονική της συσσωμάτωσής τους μελετήθηκε με μικροσκοπία. Επιπλέον, μελετήθηκε και βελτιστοποιήθηκε η ενζυμικά καταλυόμενη αποικοδόμηση των Γιγάντιων Αμφίφίλων κάτω από ήπιες συνθήκες. Οι μελέτες αυτές απέδειξαν ότι είναι δυνατή η σύνθεση Γιγάντιων Αμφίφιλων με τη βοήθεια ενζυμικά καταλυόμενου πολυμερισμού, ότι τα νέα αμφίφιλα παρουσιάζουν κλασσική συμπεριφορά αυτοοργάνωσης και δυνατότητα εγκλεισμού φιλοξενούμενων μορίων και τέλος ότι είναι δυνατή η αποικοδόμησή τους κάτω από ήπιες συνθήκες.
Φυσική περιγραφή 82 φυλ. : εγχρ. εικ, πίν., σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Bioconjucates
Biohybrids
Biopolymers
Polymers enzymatic
Ring opening polymerization
Βιοπολυμερή
Βιοσυζυγή
Βιοϋβρίδια
Ενζυμική κατάλυση
Νανοτεχνολογία
Πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου
Ημερομηνία έκδοσης 2012-11-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/7/e/metadata-dlib-1353060531-880965-3018.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 144

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 129