Your browser does not support JavaScript!

Home    My session    Saved results  

Saved resultsSelect # Description
1. Σύνθεση 4,5-διϋδροπυριδαζιν-3(2Η)-ονών, πυριδαζινών και εξάυδρο-(1Η)-πυρρολιζινών εκκινούμενη από φωτοξείδωση φουρανίων by Σοφιαδής, Εμμανουήλ Ν.