Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Χρήση Ελλειπτικών Καμπυλών για την Πιστοποίηση Ταυτότητας Και τη Συμφωνία Κλειδιών στις ΄Εξυπνες Κάρτες Χωρίς Επαφή Με Μηχανισμό Διαχείρισης της Μνήμης  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//2002kastanis
Τίτλος Χρήση Ελλειπτικών Καμπυλών για την Πιστοποίηση Ταυτότητας Και τη Συμφωνία Κλειδιών στις ΄Εξυπνες Κάρτες Χωρίς Επαφή Με Μηχανισμό Διαχείρισης της Μνήμης
Άλλος τίτλος Elliptic curve usage for the mutual authentication and key agreement on contactless SmartCards with memory management mechanism
Συγγραφέας Καστάνης, Διομήδης Δ
Σύμβουλος διατριβής Τραγανίτης, Απόστολος
Περίληψη Οι έξυπνες κάρτες χωρίς επαφή, αποτελούν ένα είδος καρτών ιδιαίτερα βολικό στη χρήση τους, που αναμένεται να επεκτείνει τα πεδία εφαρμογής τουσ ε ποικίλους χώρους όπως, αυτός της οικονομίας, του ηλεκτρονικού χρήματος, της δημόσιας συγκοινωνίας και μεταφοράς, της ηλεκτρονικής πιστοποίησης ταυτότητας, της δημόσιας υγείας. Η είσοδός τους στους χώρους αυτούς, αναμένεται να δώσει το έναυσμα της εμφάνισης και της δημιουργίας νέων και ποικίλων υπηρεσιών. Αυτού του είδους οι κάρτες ωστόσο, εμπεριέχουν περιορισμούς δυνατοτήτων όπως, στο εύρος φάσματος, στην χρησιμοποιούμενη διαθέσιμη μνήμη, αλλά και στην υπολογιστική ισχύ, κάνοντας έτσι δύσκολη την εκτέλεση περίπλοκων διαδικασιών, όπως η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων υπό το πρίσμα της Κρυπτογραφίας βάσει δημόσιουή ιδιωτικού κλειδιού. Λαμβάνοντας υπόψη, τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων στο χώρο της πληροφορικής, τόσο στο επίπεδο της διαφύλαξης τους, όσο και στο επίπεδο της μεταφοράς και της μετάδοσής τους, καθώς και το ότι η κρυπτογραφία είναι ο παράγοντας που διασφαλίζει την εγκυρότητα και την προστασία των δεδομένων, η περίπτωση των ΄Εξυπνων Καρτών και ειδικότερα των ασφαλών εφαρμογών τους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τη λύση σε αυτά τα ζητήματα, έρχονται να δώσουν οι Ελλειπτικές Καμπύλες και οι μοναδικές τους ιδιότητες, οι οποίες θα λέγαμε ότι ταιριάζουν ιδανικά στις εφαρμογές των ΄Εξυπνων Καρτών, καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια ανά δυαδικό ψηφίο, με το μικρότερο δυνατό κόστος, από κάθε άλλο γνωστό σημερινό κρυπτοσύστημα. Οι Ελλειπτικές Καμπύλες επιτρέπουν την μείωση του μεγέθους του κλειδιού, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε ανάγκη για λιγότερη μνήμη και υπολογιστική ισχύ, το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται μικρότερο κόστος. Η εργασία αυτή, εστιάζει κυρίως στην υλοποίηση κρυπτογραφικών υπηρεσιών, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι Ελλειπτικές Καμπύλες και η κατάλληλη εφαρμογή τους μπορεί όχι μόνο να μειώσει το κόστος υλοποίησης και παραγωγής, αλλά επίσης να επιταχύνει την ανάπτυξη και την υλοποίηση εφαρμογών στο τομέα των έξυπνων καρτών και ιδιαίτερα στο τομέα των έξυπνων καρτών χωρίς επαφή. Επιτυγχάνουμε, την χρησιμοποίηση τεχνικών βέλτιστης εφαρμογής της αριθμητικής των Ελλειπτικών Καμπυλών προκειμένου να αποφύγουμε την χρησιμοποίηση συνεπεξεργαστή, κάτι το οποίο αποτελεί μια επιπλέον σημαντική μείωση του κόστους και της απαιτούμενης ισχύος. Επίσης, προτείνουμε ένα πρωτόκολλο βάσει του οποίου παρέχουμε αμοιβαία πιστοποίηση ταυτότητας μεταξύ δύο συμβαλλόμενων οντοτήτων και ταυτόχρονη δημιουργία δημοσίων και ιδιωτικών κλειδιών, στο πλαίσιο της Κρυπτογραφίας Δημόσιου Κλειδιού, για τη διασφάλιση του καναλιού επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δύο οντοτήτων. Τέλος, προτείνουμε ένα τρόπο με τη βοήθεια του οποίου Θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε φαινόμενα διακοπής της τροφοδοσίας του ρεύματος, που έχουν προκληθεί τόσο από την κακή τοπολογία της κάρτας ως προς το τερματικό, όσο και από κακόβουλες επιθέσεις ανεπιθύμητων τρίτων, με σκοπό την απόκτηση σημαντικών δεδομένων για την κάρτα.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2002-12-05
Ημερομηνία διάθεσης 2002-12-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 232

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8