Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Exploring importance measures for summarization on graph databases  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000406891
Τίτλος Exploring importance measures for summarization on graph databases
Άλλος τίτλος Εξερεύνηση μέτρων σημαντικότητας για δημιουργία συνόψεων σε βάσεις δεδομένων γράφων
Συγγραφέας Παππάς, Αλέξανδρος Σ.
Σύμβουλος διατριβής Πλεξουσάκης, Δημήτρης
Μέλος κριτικής επιτροπής Γεωργακόπουλος, Γεώργιος
Φλουρής, Γεώργιος
Περίληψη Ο πραγματικός κόσμος είναι πλούσια διασυνδεδεμένος. Ως εκ τούτου οι φυσικές ιδιότητες των γραφημάτων, τα καθιστούν εξαιρετικά χρήσιμα στη μοντελοποίηση του πραγματικού κόσμου και την κατανόηση μια ευρείας ποικιλίας συνόλων δεδομένων, προσφέροντας παράλληλα εφαρμόσιμες λύσεις σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Μια βάση δεδομένων γραφημάτων, είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το οποίο μπορεί να εκτελέσει μεθόδους δημιουργίας, ανάγνωσης, ενημέρωσης και διαγραφής, οι οποίες εκθέτουν ένα μοντέλο δεδομένων γράφου. Διαφέροντας από τις παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων γραφημάτων έχουν βελτιστοποιηθεί και σχεδιαστεί κυρίως για διεργασίες πάνω σε δεδομένα γράφων, αποδοτικότερη διάσχιση των δεδομένων και εκτέλεση αλγορίθμων γράφων σε πολύπλοκες ιεραρχικές δομές. Με δεδομένη την εκθετική αύξηση στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δεδομένων του διαδικτύου, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2018, το 70% των κορυφαίων οργανισμών θα αξιοποιεί μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων γραφημάτων. Οι τριπλέτες αποθήκευσης αποτελούν μια υποκατηγορία των βάσεων δεδομένων γραφημάτων, η οποία διαμορφώθηκε και μοντελοποιήθηκε βασισμένη στις προδιαγραφές του Resource Description Framework (RDF) και σχεδιάστηκε ως ένας επισημασμένος, κατευθυνόμενος, πολυγράφος. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει τώρα περισσότερο από ποτέ ανάγκη για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η εξερεύνηση των RDF γνωσιακών βάσεων δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να ερμηνεύσει μόνο μερικές εκατοντάδες κόμβους σε ένα γράφημα, τότε είναι προφανές ότι το μέγεθος των σημερινών δεδομένων και η πολυπλοκότητα του σχήματος είναι εκτός των δυνατοτήτων εξερεύνησης που μπορούν να προφέρουν οι μέθοδοι αυτοματοποιημένων σχεδιασμών. Ως προς την επίλυση αυτού του προβλήματος, οι μέθοδοι συνόψισης επιδιώκουν την παραγωγή μιας συνοπτικής έκδοσης της αρχικής πηγής δεδομένων, αναδεικνύοντας τις πιο αντιπροσωπευτικές έννοιες. Βασικά ερωτήματα για την παραγωγή μιας συνόψισης είναι: το πως θα προσδιοριστούν οι σημαντικότεροι κόμβοι ενός συνόλου και εν συνεχεία το πώς θα συνδεθούν προκειμένου να παράγει έναν έγκυρο υπογράφο. Σε αυτή την εργασία, προσπαθούμε να απαντήσουμε το πρώτο ερώτημα με την χρήση και την προσαρμογή σε γνωσιακές βάσεις δεδομένων, μέτρα σημαντικότητας τα οποία έχουν ήδη ερευνηθεί στο παρελθόν, ώστε να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών δεδομένων για την επιλογή των πιο σημαντικών κόμβων. Έπειτα μοντελοποιούμε το πρόβλημα της διασύνδεσης των κόμβων ως ένα Δέντρο Στάινερ σε γράφημα, το οποίο ανήκει σε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης, με κοινό ζητούμενο να βρεθεί η συντομότερη διασύνδεση για ένα ορισμένο σύνολο κόμβων. Δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό ανήκει στην κατηγορία των δυσεπίλυτων προβλημάτων, διερευνήσαμε τρεις προσεγγιστικούς αλγορίθμους, χρησιμοποιώντας ευρηστικά τεχνάσματα τα οποία επιταχύνουν την εκτέλεση τους, για την επίλυση του προβλήματος σε πολυωνυμικό χρόνο. Μέσω της διεξαγωγής λεπτομερών πειραμάτων εμφανίζουμε την προστιθέμενη αξία της προσέγγισης μας, δεδομένου ότι α) οι προσαρμογές μας ξεπερνούν τις τρέχουσες τεχνικές υψηλού επιπέδου μέτρων σημαντικότητας για την επιλογή των πιο σημαντικών κόμβων και β) η παραγόμενη σύνοψη έχει καλύτερη ποιότητα, εισάγοντας μικρότερο αριθμό πρόσθετων κόμβων, καθώς οι προσεγγιστικοί αλγόριθμοι του Δέντρου Στάινερ αποδίδουν καλύτερα από τις μεθόδους οι οποίες έ χουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.
Φυσική περιγραφή vi, 68 σ. : πίν., σχήμ., ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Ημερομηνία έκδοσης 2017-03-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 669

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 45