Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η αυτοαποτελεσματικότητα των καθηγητών των μαθηματικών στην χρήση των εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία / Καπετανάκης Κωνσταντίνος ; Τριμελής επιτροπή : Γεώργιος Πολύδωρος (επιβλέπων), Αγγελική Μάλη, Χρήστος Κουρουνιώτης.  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000457173
Τίτλος Η αυτοαποτελεσματικότητα των καθηγητών των μαθηματικών στην χρήση των εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία / Καπετανάκης Κωνσταντίνος ; Τριμελής επιτροπή : Γεώργιος Πολύδωρος (επιβλέπων), Αγγελική Μάλη, Χρήστος Κουρουνιώτης.
Άλλος τίτλος The self -efficacy of mathematics teachers in using web 2.0 tools in teaching
Συγγραφέας Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
Σύμβουλος διατριβής Γεώργιος, Πολύδωρος
Μέλος κριτικής επιτροπής Αγγελική, Μάλη
Χρήστος, Κουρουνιώτης
Περίληψη Η διπλωματική εργασία εξετάζει τον ρόλο της αυτοαποτελεσματικότητας στην χρήση των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθηματικών. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της εργασίας και δίνονται οι σκοποί της και τα ερευνητικά ερωτήματα που αναλύονται. Επίσης, παρουσιάζεται η δομή της εργασίας και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού της έρευνας και του δείγματος. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τη σχέση μεταξύ των εργαλείων Web 2.0 και της αυτοα- ποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των εργαλείων Web 2.0 και η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση της αυ- τοαποτελεσματικότητας στην τεχνολογική ολοκλήρωση και στη χρήση των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιπλέον, αναλύονται τα εργαλεία της τεχνολογίας Web 2.0 που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών και παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στην έρευνα. Αρχικά, υπολογίζεται ο συντελεστής αξιοπιστίας για τα χρησιμοποιούμενα ερω- τηματολόγια. Έπειτα, παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για τις μεταβλητές της έρευνας, όπως το φύλο, το είδος εκπαίδευσης, τα έτη προϋπηρεσίας, η γνώση των εκπαιδευτικών στην τεχνολογία, καθώς και η χρήση εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθηματικών. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα. Αναλύονται οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και συνοψίζονται τα κύ- ρια ευρήματα από τη μελέτη. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι συσχετίσεις μεταξύ της αυτοαπο- τελεσματικότητας των καθηγητών μαθηματικών και της χρήσης εργαλείων Web 2.0, καθώς και η επίδραση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και άλλων μεταβλητών. Τέλος, παρουσιάζονται προ- τάσεις για μελλοντική έρευνα, προκειμένου να εμβαθυνθεί η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας των καθηγητών και της χρήσης εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθηματικών. Συνοψίζοντας, η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της αυτοαποτελεσμα- τικότητας των καθηγητών μαθηματικών στη χρήση εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία τους. Μέσω της ανάλυσης δεδομένων και της σύνθεσης ευρημάτων, η έρευνα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκ- παιδευτικών και την ενσωμάτωση των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία των μαθηματικών. Με βάση τα συμπεράσματα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η χρήση τεχνολογικών ερ- γαλείων στη διδασκαλία των μαθηματικών έχει γίνει πιο διαδεδομένη. Το Geogebra θεωρείται το πιο δημοφιλές και χρήσιμο εργαλείο, πιθανόν λόγω των δυνατοτήτων του στον τομέα των γεωμετρικών αναπαραστάσεων και των μαθηματικών εξισώσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προωθηθεί η εκπαίδευση και η εξοικείωση με άλλα εργαλεία, όπως το Desmos, καθώς και η χρήση των πλατφορμών Skype και Zoom για την απομακρυσμένη εκπαίδευση και την επικοι- νωνία με τους μαθητές
Φυσική περιγραφή 56 σ. ; : ; 25 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά, Αγγλικά
Θέμα Εργαλεία web 2.0
Ημερομηνία έκδοσης 2024-03-22
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 243

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3