Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Κολλημένοι σε μια οθόνη : διαταραχές εθισμού ή σήμα κατατεθέν της γενιάς Ζ;  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000455031
Τίτλος Κολλημένοι σε μια οθόνη : διαταραχές εθισμού ή σήμα κατατεθέν της γενιάς Ζ;
Άλλος τίτλος Glued to a screen : Addiction Disorder or a Trademark of Gen Z?
Συγγραφέας Νύκταρη, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Τριλίβα Σοφία
Μέλος κριτικής επιτροπής Καραδήμας Ευάγγελος
Ξενιτίδου Μαρία
Περίληψη Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθεί κριτικά το πώς το σύγχρονο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της Ελλάδας του 2022 καθιστά διαθέσιμους συγκεκριμένους τρόπους ομιλίας για το φαινόμενο της Εφηβικής Χρήσης του Διαδικτύου (ΕΧΔ) και τι συνέπειες έχουν αυτοί οι τρόποι ομιλίας για τους γονείς, τους εφήβους, αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 γονείς ηλικίας 45 έως 50 ετών και 20 έφηβοι ηλικίας 13 έως 18 ετών και τα δεδομένα παρήχθησαν μέσω γραπτών επιστολών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να φανταστούν ότι απευθύνονται στα τέκνα τους (ή στους γονείς τους, αντίστοιχα) και «αναβιώνουν» μία συνήθη διαφωνία πάνω στο θέμα της ΕΧΔ. Επτά γονείς και τέσσερις έφηβοι συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα, όπου δόθηκαν πιο κατευθυντικές οδηγίες, ενώ στην τροποποιημένη ερευνητική φάση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν εντελώς αυθόρμητα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν αξιοποιώντας την εκδοχή έξι σταδίων Φουκωικής Ανάλυσης Λόγου της Willig (2015), με εστίαση στα διλήμματα και τις εσωτερικές αντιφάσεις των Λόγων των συμμετεχόντων. Εντοπίστηκαν επτά διλημματικές κατασκευές λόγου της ΕΧΔ, οι οποίες αφορούν ζητήματα: 1) συχνότητας και διάρκειας της διαδικτυακής χρήσης, 2) βιοψυχοκοινωνικής υγείας, 3) χρησιμότητας του διαδικτύου στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου, 4) σχολικής μελέτης και ακαδημαϊκής επίδοσης, 5) διαδικτυακής επικινδυνότητας, 6) οικογενειακών σχέσεων και 6) προκλήσεων της εφηβείας. Οι επιμέρους διπολικές κατασκευές, εξυπηρετούν διαφορετικούς ρητορικούς στόχους και τοποθετούν τους συμμετέχοντες σε διαθέσιμες θέσεις υποκειμένου, οι οποίες άλλοτε περιορίζουν και άλλοτε αυξάνουν τις δυνατότητες αυτενέργειας. Συγκεκριμένα, για τους γονείς, οι διαθέσιμες θέσεις του υπεύθυνου, δημοκρατικού και σύγχρονου γονέα, του ώριμου ενήλικα, του ψηφιακά ενήμερου πολίτη, του ψηφιακού μετανάστη και του αλλοτινού εφήβου φαίνεται συχνά να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, οδηγώντας άλλοτε σε άγχος, φόβο, θυμό και ενοχή και άλλοτε σε καθησυχασμό και κατανόηση σχετικά με την εφηβική συμπεριφορά και τη δική τους διαχείριση της κατάστασης, περιορίζοντάς τους σε μία μετέωρη κατάσταση ύπαρξης. Αντίστοιχα, για τους εφήβους, η θέση του υπάκουου τέκνου, του επιμελούς μαθητή, του βιοψυχοκοινωνικά ευάλωτου και ανώριμου ανηλίκου, του αντιδραστικού εφήβου, του ψηφιακά γηγενούς, του συνειδητοποιημένου και αυτενεργού δρώντος και του ψηφιακά ενήμερου μελλοντικού ενήλικα, φαίνεται να σχετίζονται άλλοτε με αγωνία, καταπίεση, θυμό και ενοχή και άλλοτε με δικαίωση και κατανόηση προς τα γονικά αισθήματα, κατάσταση που συνεπάγεται, επίσης, σύγχυση σχετικά με την εξεύρεση «ισορροπίας» ως προς την ΕΧΔ και τη διαχείριση των οικογενειακών σχέσεων. Τα ευρήματα σχολιάζονται λαμβάνοντας υπ΄όψιν την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα ψηφιακά διλήμματα γονέων και εφήβων σε μία κοινωνική πραγματικότητα, όπου οι διαθέσιμοι Λόγοι για την ΕΧΔ αντιτίθενται ιδιαιτέρως μεταξύ τους. Τέλος, επισημαίνονται οι περιορισμοί της έρευνας και οι δυνατότητες ερευνητικών και πρακτικών προεκτάσεων με στόχο μια πιο σφαιρική και σύγχρονη κατανόηση και αντιμετώπιση των οικογενειακών, επιστημονικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων πάνω στην ΕΧΔ.
Φυσική περιγραφή 198 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Addiction
Adolescent Internet Usage
Agency
Debate
Digital Dilemmas
Ecological Theory
Family Arguments
Fucaudian Discourse Analysis
Letters
Parening
Αντιπαραθέση
Αυτενέργεια
Γονικότητα
Εθισμός
Επιστολές
Εφηβική χρήση του διαδικτύου
Οικογενειακές λογομαχίες
Οικολογική θεωρία
Φουκωική ανάλυση λόγου
Ψηφιακά διλήμματα
Ημερομηνία έκδοσης 2023
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 344

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 12