Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ευέλικτος καπιταλισμός, κοινωνική οικονομία και τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000390555
Τίτλος Ευέλικτος καπιταλισμός, κοινωνική οικονομία και τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας Δέλλα, Δήμητρα
Σύμβουλος διατριβής Ι. Ζαϊμάκης
Μέλος κριτικής επιτροπής Σ. Παπαϊωάννου
Μέλος κριτικής επιτροπής Γ. Τσιώλης
Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία ξεκινάει από την περιγραφή του πλαισίου εμφάνισης ενός νέου «ευέλικτου καπιταλισμού», ο οποίος προήλθε από την εδραίωση μιας ασταθούς με ρευστό δυναμισμό οικονομικής πραγματικότητας, με κύρια χαρακτηριστικά της, τις μαζικές μετακινήσεις των εργαζομένων σε άλλες χώρες, τον ανεξέλεγκτο καταναλωτισμό, τις απρόβλεπτες ανακατατάξεις των αγορών, κ.ά., στοχεύοντας στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους. Στο πλαίσιο αυτό, το κεφάλαιο αναζητά με επιθετικούς τρόπους νέες μορφές εγκατάστασης. Η διάδοση του αυτοματισμού οδηγεί στη συρρίκνωση των ανθρώπινων δεξιοτήτων και στη δημιουργία ενός μοντέλου του ατόμου που πρέπει συνεχώς να μαθαίνει νέες δεξιότητες και να αποκτά νέες γνώσεις. Ο ευέλικτος καπιταλισμός δημιουργεί ευέλικτους θεσμούς και δίνει έμφαση στην ευελιξία των εργαζομένων. Οι λειτουργίες του σε σημαντικό βαθμό υποστηρίζονται από εφαρμοσμένες κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, δημιουργίας και συνοχής. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Συνοπτικά, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες του ευέλικτου καπιταλισμού, οι οποίες οδήγησαν σε εναλλακτικά οικονομικά δίκτυα. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την κοινωνική οικονομία, το θεσμικό πλαίσιο των κοινωνικών επιχειρήσεων της χώρας μας και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προφίλ συγκεκριμένων φορέων κοινωνικής ή αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Περιφέρεια της Κρήτης και στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας καθώς και στη συμβολή της κοινωνικής έρευνας ως προς τη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών. Η εργασία επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας που μέσα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε συσχέτιση με τις πληροφορίες που έδωσαν συγκεκριμένοι φορείς, θα επιχειρηθεί να εξεταστούν οι κύριες αιτίες εμφάνισής τους, το θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο, τα προβλήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης των δράσεών τους. Από το όλο εγχείρημα προκύπτει, πως, οι ιδιαίτερες ευαισθησίες ή εσωτερικές ανάγκες των ατόμων για μία καλύτερη ποιότητα ζωής, ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σεβασμό στην παράδοση και στο περιβάλλον, ενεργοποιούνται περισσότερο σε περιόδους κρίσης και οι οργανωμένες δράσεις των κινημάτων της κοινωνίας των πολιτών, ευνοούν την εμφάνιση των δομών κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εξέλιξη του έργου των φορέων του τρίτου τομέα, ενώ η κρατική ή μη χρηματοδότηση βοηθά στην επίλυση λειτουργικών κυρίως προβλημάτων τους. Η στάση της ευρύτερης κοινωνίας επηρεάζει σημαντικά τις δράσεις τους, ιδιαίτερα όταν τις αγκαλιάζει και τις υποστηρίζει, όπως συμβαίνει με τα παραδείγματα αντίστοιχων φορέων στην Περιφέρεια Κρήτης. Τελικά παρά τους περιορισμούς της έρευνας και τις όποιες δυσκολίες ως προς τη συγκέντρωση των πληροφοριών, χρήσιμο θα ήταν να πραγματοποιηθεί μία ανάλογη προσπάθεια σε άλλες περιοχές της χώρας μας, ώστε να γίνουν συγκρίσεις ως προς το έργο και την πορεία εξέλιξης των φορέων κοινωνικής οικονομίας, ιδιαίτερα μεταξύ των περιπτώσεων των γεωγραφικά μειονεκτικών περιοχών και των αστικών κέντρων.
Φυσική περιγραφή 115 σ. : ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Flexible economy
Social economy
Social enterprises
Ευέλικτος καπιταλισμός
Κοινωνικές επιχειρήσεις
Κοινωνική οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 2014
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 343

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 68