Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η εφαρμογή του νέου δημοσίου μάνατζμεντ στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε συνθήκες κρίσης : η περίπτωση των εργαζομένων στο δήμο Ρεθύμνου, μια κοινωνιολογική προσέγγιση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000427352
Τίτλος Η εφαρμογή του νέου δημοσίου μάνατζμεντ στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε συνθήκες κρίσης : η περίπτωση των εργαζομένων στο δήμο Ρεθύμνου, μια κοινωνιολογική προσέγγιση
Άλλος τίτλος The "new public management" application in the Greek public sector under crisis conditions : the case of municipality of Rethymno employees, a sociological approach
Συγγραφέας Σταγκουράκη, Αργυρώ-Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Καρακιουλάφη, Χριστίνα-Αικατερίνη
Μέλος κριτικής επιτροπής Ζαμπαρλούκου Στέλλα
Παπαβλασόπουλος Ευθύμης
Περίληψη Ο ελληνικός δημόσιος τομέας θεωρείται για δεκαετίες προνομιούχος χώρος εργασίας για διάφορες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων. Ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης το 2008 και τη συνακόλουθη έλλειψη ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα, όλο και περισσότεροι εκφράζουν την επιθυμία να βρουν εργασία στο δημόσιο. Η μονιμότητα της απασχόλησης, από το 1911, αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτή. Παράλληλα στο δημόσιο τομέα υπάρχει, κατά κοινή ομολογία μια νοοτροπία «βολέματος» και μια έλλειψη στόχευσης προς το αποτέλεσμα εξ ου και η ρητορική που θέλει τους δημοσίους υπαλλήλους «τεμπέληδες» και «αργόμισθους». Με την ψήφιση του Ν. 2190/94 το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού με αξιοκρατικά κριτήρια (ΑΣΕΠ) χωρίς την παρεμβολή πελατειακών διαδικασιών, πράγμα που κατά κύριο λόγο συνέβαινε στο παρελθόν. Μια δεκαετία περίπου αργότερα η νομοθεσία προσπαθεί να εισάγει τις νεοφιλελεύθερες μεθόδους του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στο δημόσιο τομέα μέσω ενός καθεστώτος δημοσιονομικής προσαρμογής. Με βάση τις νέες αυτές συνθήκες η έρευνα επεχείρησε να διερευνήσει αν υπάρχει αλλαγή στον τρόπο χειρισμού των πολιτών και, στη περίπτωση που αυτό διαπιστωνόταν, να διερευνηθεί μια πιθανή συσχέτιση της κρίσης με αυτήν την αλλαγή. Επίσης να διαπιστωθεί αν οι αρχές του ΝΔΜ εφαρμόζονται τόσο από τους παλιούς όσο και από τους νεότερους εργαζομένους, αλλά και από τους διορισμένους ή όχι μέσω ΑΣΕΠ ή αν υπάρχει μια μεταξύ τους διαφοροποίηση ως προς την πρόθεση και την προθυμία της υιοθέτησής τους. Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν 6 ποιοτικές συνεντεύξεις με δειγματοληψία σκοπιμότητας και αναλύθηκαν τα δεδομένα τους στη βάση των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Η έρευνα έδειξε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες υπό έρευνα κατηγορίες των διοικητικών υπαλλήλων, οι υπάλληλοι, που έχουν προσληφθεί χωρίς τη μεσολάβηση πελατειακών σχέσεων, φαίνεται να έχουν μια δράση περισσότερο στοχευμένη προς το αποτέλεσμα, στη βάση του σκοπού κάθε υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο. Και μόνο το γεγονός αυτό, το οποίο συντελεί στη σύζευξη διαδικασιών και αποτελέσματος, όπως ορίζεται με όρους Δημόσιας Διοίκησης, και στο οποίο υπήρχε σοβαρό έλλειμμα τις προηγούμενες δεκαετίες στην ελληνική δημόσια διοίκηση, συνιστά σοβαρή καινοτομία.
Φυσική περιγραφή 83 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Efficacy
Greek public sector
New public managment
State bureaucracy
Αποτελεσματικότητα
Ελληνικός δημόσιος τομέας
Κρατική γραφειοκρατία
Μέο δημόσιο μάνατζμεντ
Ημερομηνία έκδοσης 2020-01-07
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Κοινωνιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 622

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 60