Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Σχετικά με τους Κανόνες της Δύναμης και το Σημασιολογικό Ιστό  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//2007theoharis
Τίτλος Σχετικά με τους Κανόνες της Δύναμης και το Σημασιολογικό Ιστό
Άλλος τίτλος On Power Laws and the Semantic Web
Συγγραφέας Θεοχάρης, Ιωάννης
Περίληψη Ο Σημασιολογικός Ιστός (ΣΙ) (όπως και ο παγκόσμιος ιστός) μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αποκεντρωμένο σύστημα που αυτό-οργανώνεται και εξελίσσεται κάτω από απρόβλεπτες συνθήκες, χαρακτηριστικά που αποτελούν τυπικές ιδιότητες των /πολύπλοκων συστημάτων./ Ένας μεγάλος αριθμός σχημάτων του ΣΙ εκφρασμένων είτε σε RDFS ή σε OWL έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν αναλυθεί στον ίδιο βαθμό με αποτέλεσμα λίγες κλάσεις να εμφανίζονται σαν το πεδίο ορισμού/τιμών πολλών ιδιοτήτων, ενώ οι περισσότερες να εμφανίζονται σαν το πεδίο ορισμού/τιμών λίγων ή και καμίας ιδιότητας. Επιπλέον, συνήθως σχηματίζουν διασυνδεδεμένους γράφους σαν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κοινωνικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση και επέκταση κλάσεων και ιδιοτήτων ορισμένων σε διαφορετικά σχήματα. Μέσα σ? αυτά τα πλαίσια είναι ενδιαφέρουσα η εξακρίβωση του βαθμού στον οποίο γνωρίσματα γράφων που αναδύονται στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, όπως οι κατανομές κανόνα της δύναμης για τους ολικούς βαθμούς και το φαινόμενο του μικρού κόσμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να «πιαστεί» η μορφολογία των υπαρχόντων σχημάτων του ΣΙ. Η γνώση αυτών των γνωρισμάτων είναι ζωτική για διάφορα λόγους. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή ή την επινόηση αποδοτικών δεικτών και αλγόριθμων αναζήτησης, όπως και για την οπτικοποίηση των οντολογιών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψη αναδυόμενων συνηθειών εννοιολογικής μοντελοποίησης. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση της δημιουργίας συνθετικών δεδομένων του ΣΙ με σκοπό την πειραματική αξιολόγηση επιδόσεων αποθηκών δεδομένων και υλοποιήσεων γλωσσών επερωτήσεων του ΣΙ με αξιόπιστο τρόπο. Για παράδειγμα, για την ανάπτυξη οντολογικο-κεντρικών αποθηκών δεδομένων που θα είναι ικανές να ανταπεξέλθουν στο αναμενόμενο μέγεθος του ΣΙ τα επόμενα χρόνια, χρειάζεται να είμαστε ικανοί να παράγουμε μεγάλα σύνολα δεδομένων και να ελέγξουμε τώρα την κλιμακοσιμότητα των μεθόδων αποθήκευσης, επερώτησης και ενημέρωσης. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο εστιάζει στην εξακρίβωση των γνωρισμάτων των γράφων των σχημάτων του ΣΙ, ενώ το δεύτερο στη δημιουργία συνθετικών σχημάτων που εμφανίζουν αυτά τα γνωρίσματα. Όσον αφορά το πρώτο μέρος, οι γνωστές τεχνικές εξόρυξης γράφων δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες, αφού τα σχήματα του ΣΙ είναι γράφοι εμπλουτισμένοι με τη σημασιολογία της RDF/S ή της OWL. Συγκεκριμένα, οι ακμές σ? αυτούς τους γράφους είναι διαφορετικής φύσης, δηλαδή α) ακμές που αναπαριστούν σχέσεις υπαλληλίας μεταξύ κλάσεων και β) ακμές που παριστάνουν σχέσεις ανάμεσα σε κλάσεις ή γνωρίσματα, από κοινού ονομαζόμενες ως ιδιότητες. Η ύπαρξη ακμών του πρώτου είδους συνεπάγεται επιπρόσθετες ακμές του δεύτερου, π.χ. μια κλάση κληρονομεί τις ιδιότητες των προγόνων της. Επομένως, για κάθε σχήμα του ΣΙ είναι ανάγκη να μελετήσουμε δύο γράφους που έχουν το ίδιο σύνολο κόμβων (δηλαδή το σύνολο των κλάσεων και των φιλολογικών τύπων), τον γράφο της επαλληλίας και το γράφο των ιδιοτήτων. Ανάμεσα στα αποτελέσματα της πειραματικής μας ανάλυσης εν συντομία αναφέρουμε ότι η κατανομή των ολικών βαθμών του γράφου των ιδιοτήτων όπως και η κατανομή των απογόνων των κλάσεων του γράφου της επαλληλίας των σχημάτων του ΣΙ ακολουθούν έναν κανόνα της δύναμης. Επιπλέον, ο γράφος των ιδιοτήτων της πλειοψηφίας των σχημάτων εμφανίζει το φαινόμενο του μικρού κόσμου. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής, δηλαδή τη δημιουργία συνθετικών σχημάτων των οποίων οι γράφοι υπαλληλίας και ιδιοτήτων εμφανίζουν τα γνωρίσματα που παρατηρήθηκαν στα πραγματικά σχήματα του ΣΙ, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν η δημιουργία του γράφου της επαλληλίας δοσμένων των ακολουθιών των εισερχόμενων και εξερχόμενων βαθμών του μεταβατικού κλεισίματός τους. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μεταβατικά κλειστών γράφων δοσμένων των ακολουθιών των εισερχόμενων και εξερχόμενων βαθμών τους, πρόβλημα που δεν έχει μελετηθεί προηγουμένως στη βιβλιογραφία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την αναγωγή του προβλήματος αυτού στο πρόβλημα του Γραμμικού Προγραμματισμού.
Ημερομηνία έκδοσης 2007-05-01
Ημερομηνία διάθεσης 2007-10-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 435

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3