Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διαχείριση Εικόνων Εγγράφων σε Πολυμεσικά Αρχειακά Συστήματα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//1999garavelos
Τίτλος Διαχείριση Εικόνων Εγγράφων σε Πολυμεσικά Αρχειακά Συστήματα
Άλλος τίτλος Document Image Management in Multimedia Archival Systems
Συγγραφέας Γκαραβέλος, Θεόδωρος
Περίληψη Η διαφύλαξη και μελέτη των ιστορικών στοιχείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν πρώτιστο μέλημα, όχι μόνο των ειδικών, αλλά και του κοινωνικού συνόλου εν γένει. Ειδικότερα, ιστορικά στοιχεία υπό μορφή εγγράφων αποτελούν αδιάψευστα ιστορικά ντοκουμέντα και συνεπώς αναπόσπαστο στοιχείο και μαρτυρία της ιστορίας κοινωνικών ή εθνικών ομάδων. Η πιο γνωστή προσέγγιση στη διαφύλαξη των εγγράφων, ήταν - και συνεχίζει να είναι - η φύλαξη και η χρήση τους στους χώρους μιας βιβλιοθήκης. Η παλαιότητα των εγγραφών, η ανάγκη πρόσβασης σε αυτά από μεγάλο αριθμό ερευνητών (πολλές φορές και ταυτόχρονη), η ανάγκη της φυσικής ύπαρξης κάποιου στο χώρο της βιβλιοθήκης για τη μελέτη των εγγραφών, είναι μερικά από τα προβλήματα που καθιστούν την προσέγγιση αυτή μη αποδοτική και πολλές φορές δύσκολη ή και ακατόρθωτη. Για τους λόγους αυτούς, και με δεδομένη την τρέχουσα τάση για ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες, τα τελευτία χρόνια άρχισε να υπάρχει μια στροφή προς τη χρήση ψηφακών βιβλιοθηκών για τη παροχή πρόσβασης σε ιστορικά έγγραφα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται λύση στο πρόβλημα της διαφύλαξης των εγγράφων αλλά και σε αυτό της εύκολης και γρήγορης ανάκτησης υλικού. Ακόμη περισσότερο δίνετια η δυνατότητα της ενσωμάτωσης επιπλέον υλικού(όπως πείληψης, μεταγραφής, μετάφρασης), κάτι που προσφέρει μεγαλύτερη ευχρηστία και καλύτερη εκμετάλλευση του υπαρχόντος υλικού. Μια προσπάθεια ανάπτυξης μιας τέτοιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι και αυτή που εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΧΟΝ, με γνώμονα συγκεκριμένες ανάγκες της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. Στόχοι του ΑΡΧΟΝ είναι η διαφύλαξη και η όσο το δυνατόν αρτιότερη εκμετάλλευση μέρους του αρχειακού υλικού που υπάρχει στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη με τη μορφή εγγράφων. το σύστημα ΑΡΧΟΝ αποτελείται από τρία επιμέρους υποσυστήματα : - υποσύστημα διαχείρισης εικόνας - υποσύστημα βάσης δεδομένων - υποσύστημα επικοινωνίας και διασύνδεσης Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του υποσυστήματος διαχείρισης εικόνων του πολυμέσου συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης ΑΡΧΟΝ. Συγκεκριμένα ασχολείται με τη μελέτη και ανάπτυξη όλων εκείνων των τμημάτων που χρειάζονται προκειμένου η ψηφιακή βιβλιοθήκη να αποκτήσει υλικό - σε μορφή εικόνων για τη δική μας περίπτωση - και να μπορεί κατόπιν να διαχειρίζεται το υλικό αυτό ( με την εμφάνισή του στην οθόνη του χρήστη καθώς και με την παροχή διαφόρων εργαλείων). Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαδικασίες που είναι απαράιτητες για να φτάσουμε από το πρωτότυπο κείμενο σε μια εικόνα που θα έχει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα εμφάνισης και που θα είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο πρωτότυπο. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας που αναπτύχθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της πληροφορίας που εμπεριέχεται στα έγγραφα. Επίσης έγινε σύγκριση και έλεγχος των διαδικασιών συμπίεσης που υπάρχουν, ώστε να επιλεγχεί αυτή με τα καλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη δική μας εφαρμογή. Τέλος αναπτύχθηκε η επιφάνεια επαφής χρήστη που λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα υποσυστήματα ανάκτησης των εγγραφών και σε αυτό της εμφάνισης των εικόνων στην οθόνη. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα διαχείρισης εικόνων που, σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα, αποτελούν ένα ενιαίο πολυμεσικό αρχειακό σύστημα. Το υποσύστημα διαχείρισης εικόνων έχει ήδη δοκιμαστεί σε συνθήκες εργασίας κοντά στις πραγματικές και τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.
Ημερομηνία έκδοσης 1999-03-01
Ημερομηνία διάθεσης 1999-04-07
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 316

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 5

No preview available

Προβολή Εγγράφου