Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Distributed algorithms for support vector machine training in wireless sensor networks  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000355149
Τίτλος Distributed algorithms for support vector machine training in wireless sensor networks
Άλλος τίτλος Κατανεμημένοι αλγόριθμοι εκμάθησης μηχανών εδραίων διανυσμάτων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας Φλουρή, Καλλιρρόη Εμμανουήλ
Σύμβουλος διατριβής Τσακαλίδης, Παναγιώτης
Περίληψη Η πρόοδος της μικροηλεκτρονικής και των υλικών επέτρεψε την κατασκευή πολύ μικρών αισθητήρων διευρύνοντας τους ορίζοντες για έρευνα στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη, χαμηλού πλέον κόστους τεχνολογία, η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Οι απαιτήσεις αυτών των δικτύων έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για ανάπτυξη κατανεμημένων αλγορίθμων για την ανίχνευση σημάτων, την εκτίμηση παραμέτρων, και την ταξινόμηση δεδομένων σε πλειάδα εφαρμογών όπως η περιβαλλοντική παρακολούθηση και ο προσδιορισμός της θέσης αντικειμένων. Συνήθως, η τοπική επεξεργασία δεδομένων στους αισθητήρες απαιτεί χαμηλότερα ποσά ενέργειας από ό,τι θα καταναλώνονταν εάν όλοι οι αισθητήρες μετέδιδαν ασύρματα τα δεδομένα τους σε έναν κεντρικό κόμβο. Η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα δίκτυο αισθητήρων είναι μείζονος σημασίας, επομένως απαιτείται τόσο η τοπική επεξεργασία δεδομένων όσο και η ανάπτυξη απλών αποδοτικών αλγορίθμων συνάθροισης και συμπίεσης, καθώς οι κόμβοι χαρακτηρίζονται από μικρή υπολογιστική δύναμη και περιορισμένη μνήμη. Στη παρούσα διδακτορική διατριβή μελετούμε και σχεδιάζουμε κατανεμημένους αλγόριθμους για την εκπαίδευση ταξινομητών Μηχανών Εδραίων Διανυσμάτων (SVMs), εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ότι η επιφάνεια απόφασης κατασκευάζεται από ένα πολύ μικρό υποσύνολο των δεδομένων, τα λεγόμενα εδραία διανύσματα. Αρχικά, παρουσιάζουμε δύο αυξητικούς αλγόριθμους για κατανεμημένη εκπαίδευση ενός SVM, στους οποίους η ανανέωση της εκτίμησης του υπερεπιπέδου απόφασης πραγματοποιείται διαδοχικά στους κόμβους του δικτύου. Δείχνουμε με εκτενείς προσομοιώσεις ότι μόνο με ένα πέρασμα από κάθε κόμβο, καταλήγουμε σε μια καλή εκτίμηση του βέλτιστου ταξινομητή. Έπειτα, παρουσιάζουμε δύο επαναληπτικούς αλγόριθμους που βασίζονται σε τεχνικές "Gossip", ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που προκαλούνται από μη προβλεπόμενες αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου. Ο πρώτος προτεινόμενος αλγόριθμος επιτρέπει σε κάθε επανάληψη την ανανέωση του ταξινομητή με την διάδοση μόνο των εδραίων διανυσμάτων μέσω γειτονικών κόμβων, συγκλίνοντας σε μια προσέγγιση του βέλτιστου ταξινομητή. Σύμφωνα με τον δεύτερο αλγόριθμο, οι γειτονικοί κόμβοι ανταλλάσσουν τα δεδομένα τα οποία χαρακτηρίζουν μοναδικά τα κυρτά περιγράμματα που δημιουργούνται σε κάθε κόμβο. Ο αλγόριθμος αυτός εγγυάται σύγκλιση στον βέλτιστο ταξινομητή, με κόστος την αυξημένη πολυπλοκότητα που απαιτείται για τον προσδιορισμό των κυρτών περιγραμμάτων. Τέλος, θεωρούμε την εκπαίδευση ενός SVM ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς και χρησιμοποιούμε στοιχεία από τη δυαδική θεωρία για να προτείνουμε ένα συστηματικό τρόπο για την βέλτιστη επιλογή των δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσουν οι κόμβοι του δικτύου ώστε να επέλθει κοινή σύγκλιση στη βέλτιστη λύση. Προτείνουμε μια συνάρτηση η οποία ταξινομεί τα δεδομένα κατα σειρά σπουδαιότητας στην διαδικασία εκμάθησης. Το πλήθος των δεδομένων που ανταλλάσουν οι γειτονικοί κόμβοι καθορίζεται από ένα κατώφλι, ανάλογα με την επιθυμητή εξισορρόπηση ανάμεσα στην ακρίβεια της ταξινόμησης και την καταναλισκόμενη ενέργεια. Αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ένα κατώφλι, ώστε ο προτεινόμενος αλγόριθμος να εγγυάται σύγκλιση στο βέλτιστο ταξινομητή. Ερευνούμε την επιρροή της τοπολογίας του δικτύου στην ταχύτητα σύγκλισης του αλγόριθμου και μελετούμε την απόδοση του αλγορίθμου με εκτεταμένες προσομοιώσεις.
Φυσική περιγραφή x, 113 σ. : έγχρ. εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Ημερομηνία έκδοσης 2009-11-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 261

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 26