Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη αποφυλλοποίησης και επαναστοίβαξης ανόργανων μητρών LDH (Στοιβαγμένων Διπλών Υδροξειδίων) με χρήση στη στόχευση φαρμάκων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000448423
Τίτλος Μελέτη αποφυλλοποίησης και επαναστοίβαξης ανόργανων μητρών LDH (Στοιβαγμένων Διπλών Υδροξειδίων) με χρήση στη στόχευση φαρμάκων
Άλλος τίτλος A study of the exfoliation and restacking of LDH (Layered Double Hydroxide) inorganic matrices with use in drug targeting
Συγγραφέας Σφενδουράκης, Γεώργιος - Παναγιώτης Κ.
Σύμβουλος διατριβής Γανωτάκης, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσιώτης, Γεώργιος
Χανιωτάκης, Νικόλαος
Βαμβακάκη, Μαρία
Παυλίδης, Ιωάννης
Σπύρος, Απόστολος
Ελευθεριάδης, Νικόλαος
Περίληψη Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της σύνθεσης βιοανόργανων συμπλόκων, με παγίδευση οργανικών ουσιών στο εσωτερικό στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων. Στα πλαίσια της διατριβής εξετάστηκε πληθώρα μορίων με βιολογικές εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση σε αμινοξέα και σε μόρια δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος. Επιπλέον μελετήθηκαν τροποποιήσεις στην παραπάνω ανόργανη μήτρα για τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητάς της. Αρχικά περιγράφεται η επιτυχημένη σύνθεση στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων με τη χρήση μαγνησίου και αλουμινίου σε αναλογία 2 προς 1. Η ανόργανη μήτρα χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την παγίδευση ανιόντων ασκορβικού, γαλακτικού, οξικού και χολικού οξέος, καθώς και του φαρμάκου νιτροφουραντοΐνη. Τα νανοβιοϋβρίδια αυτά χαρακτηρίστηκαν με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) και φασματοσκοπία υπερύθρου (IR). Εν ακολούθως, μελετήθηκε η αποφυλλοποίηση των στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων με τη χρήση δύο νέων μεθόδων, συγκεκριμένα την κατεργασία με υπερήχους μήτρας διαλυμένης σε γλυκερίνη και προπυλενογλυκόλη ξεχωριστά. Οι μέθοδοι αυτοί συγκρίθηκαν με τις πιο αποτελεσματικές ήδη υπάρχουσες μεθόδους αποφυλλοποίησης. Η αποφυλλοποίηση εξακριβώθηκε με τη χρήση δυναμικής σκέδασης φωτός και περίθλασης ακτίνων Χ υγρού (liquid XRD), ενώ ακολούθησαν πειράματα ελέγχου σταθερότητας, τα οποία έδειξαν πως οι νέοι διαλύτες εμφανίζουν προφίλ αποφυλλοποίησης καλύτερο από άλλες - εδραιωμένες στη βιβλιογραφία - μεθόδους. Οι παραπάνω τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή ουσιών στο εσωτερικό στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων με επαναστοίβαξη. Η μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε σαν μια εναλλακτική στην ακριβότερη μέθοδο συγκαταβύθισης, που χρησιμοποιείται εκτενώς για την εισαγωγή δύσκολων προς παγίδευση μορίων, όπως των αμινοξέων. Με τη χρήση αυτής έγινε σύνθεση 16 νανοβιοϋβριδίων LDH με παγιδευμένα αμινοξέα, τα οποία συγκρίθηκαν με όμοια που συντέθηκαν με ανιονανταλλαγή. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τη βιβλιογραφία, δείχνοντας πως η επαναστοίβαξη έχει πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μεθόδων σύνθεσης νανοβιοϋβριδίων LDH και μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένες συνθέσεις σε σημεία που ανιονανταλλαγή δεν μπορούσε. Ταυτόχρονα μέσα από τα πειράματα αυτά αναδεικνύονται ελαττώματα στις διαδικασίες καθαρισμού που ακολουθούνται ευρέως στις συνθέσεις LDH, εφόσον τονίζουν τη σημασία του μέσου καθαρισμού και πώς αυτό επηρεάζει το τελικό νανοβιοϋβρίδιο. Τέλος, εξετάστηκε η ικανότητα της επαναστοίβαξης να εκμεταλλευτεί την αυξημένη δραστική επιφάνεια των αποφυλλοποιημένων στοιβαγμένων διπλών υδροξειδίων και να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή ουσιών που δε μπορούν να εγκλωβιστούν εύκολα λόγω μεγέθους, όπως το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ.
Φυσική περιγραφή 123 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Acetic acid
Amino acids
Ascorbic acid
Cholic acid
Deoxyribonucleic acid (DNA)
Drug delivery
Lactic acid
Layered double hydroxides (LDH)
Nanobiohybrids
Nitrofurantoin
Αμινοξέα
Αποφυλλοποίηση
Ασκορβικό οξύ
Γαλακτικό οξύ
Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)
Επαναστοίβαξη
Μεταφορά φαρμάκων
Νανοβιοϋβρίδια
Νιτροφουραντοΐνη
Οξικό οξύ
Στοιβαγμένα διπλά υδροξείδια (LDH)
Χολικό οξύ
Ημερομηνία έκδοσης 2022-06-07
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 332

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-06-07